BRS Schwerin


Satzung der. Landeshauptstadt Schwerin über den Bebauungsplan 44.03 "Warnitz - Silberberg" Teil A - Planzeichung Maßstab 1 : 1.000 Teil B - Text PLANZEICHENERKLÄRUNG l Phnungcndnlldn Fututzungon 1. mmmlumm GOMJÜJI-ml) (gemäß PlantV 90 vom 15. Dezember 1990) 1.1 machma- Ohm-um Minuan Fauna-1501| IQ: Inmmmmwwmmwwmuwm wmmw o ‘ W „um nun-um Willi! nur mm .— 45 mm 01. man: Inlm Mumm Mann. amwm: _ Mund-L ' ‘ .. ImmWwflufl. thummofl'nmmmnimWmm.mmoumgmnlwc 0.1 on- “um“ du _ _ Magma“ w ‚ 110-- "W Mündung-Immunmmwmmm 13mm man“- " “ und 0M man |0. Ob Hausmann-um. um m du Hmmw (Toll A) in: dIm Tut (Toll I). “du" "um“ augde ' wmnmmmmiwmmnw m man Wannan man WMHOMWm-BthnuamW FMMWQMWLmdemmm—Vm MMWM27M1MIOUWMmemm manmsuwwmmmnwmn WMWMIGEUMWHW) mlmmaosmummm 00mm “Mmanmahmmmmnwwmmw Präambel vom MWWWMRIIMNW. .momsumoouammm 11.mmmw«nmmmmwNan von mqumwmmwnwmm-‘mm um wum'qu-saomr ‚IMIÜJIM Mumm m Ihn am m im l “DAMM! Million M DhnhWWdMnduMM-muummm mm WM onMuohcrumcunmn 4.0111. Mann-Commijmulndu ü [E _EJ man mmumwmfldnmmmm Mumm l mm (00mmm Mr Hlm (Cum. summa) ) EII l +- (10m4 lt. | IIIOI) 6.1 Im MCWW III 1| langem Ehnlnm (E) m: uns "um Raub - 4 ‘ ‚an man. ‚van MWW(HISM.2WNWMFMWEM m (bru‘M) ' n) EI unum- (Llnm man) 8mm. (Ulmu um) m (Summa man) Holm (W ) W10 (Gnrplnul um» man: (um Mio) M'W (P091!!! W!) mwm (am an) Sylt-Ahorn (Ast min) (am 100m) In Amill ü „nah-A ‚T. NWW. (MW.dm.“ ( m um) mollva Milch! Elan (Fruhn Milan man 11mm (Lauer. IM) am im W “81.. ‚human MEHWMMFW(‚C‘.MMISIH1NLÜM’) 5.2 Mm um nur Imubam nun-1m. man «Wucnwmmmummmm wm3mmm1wmmmmm Mund m 31:: m-MWMWMWGUWMM (Tal um. Hünmmßwul. man” n'l man mm0: WM (E uMLmuw wmml 8cm memm mm 4. - Human g vmmmmwlmw. 210 Wimfilhn man m-mmuwuum mmw m 0. «mm-Ing nimmer mlmtmwmmromm. UM 1m Mmmmmnmw. VenenMmmlflmhMUWWMIMINLMGMWmm 00 am du um Wohl 9,60 In um omubn wawwWafln-o MEWIM JIM-d. WWFMCVMMIWM Ming wann.“ MMMMMOMWWMNW 59m1NrJBm°GJvaZZnINWO - . 9.Dnrhllmüfllglaamum Mammon-000m M1111: (mmamngvonnuaun mwmm MUMM “I'llIÜNOLVJüiilbOJÜJm vom-1m kann" . um FÜWMMWWEWMMIWMM “am: 4|". “illuMIMMIQIAInJI-M) 2.1 “Wann memwmmn Mummmlm x. um“. Mumm mmmucae MD”. g J l.V.m. w 2 H01 5 l2 mmmn mit (WSGVO-SM es “am 0'. Nr. 753-15) In TIIWWI - III a m m4. W09 w-umnwnm wenn. ummummnmwuuvamu im"? lwm um Mdbmde-IMMunmmnmquw mmmnm W 0—0—0 ‘ 4 man“ 1 "11mm mmmm erummmmmwmmaum 90min 'TIIIKIIII'I Dnnbllunm ohne Mennehanlmr 2. “DERMIIJC’ENNUIMO 59m1 Nr.1 M..IV.M!1OMO Milan-u- {um 9.! an “VW u W l II- MMMWWWM 5%“.me WMW mm“ WlmSlmO-WW J. UMSMWMNIWWMflImhdm malmlflnf maummmmwmmnwmmm mwwmmAHuMM/Ommmm. 40110090 manmmmoo g o Au. 0 wen 1. m um uuucm mmuuß 50m 1 Nr. 1 5.1468. :.v.m.uawvo 20 WWWVWMIMML EQDWE sann. (Puma um W W Mumm und“) “Milan—min) VERFAH RENSVERMERKE twmuwmaumwuwmm .Dumwmmonwm WHUWMAWMMMdUSMW VW": „um manuan (nun. "zum” w 1.1 InMMnWflrWWmWwfl-Mw l ‘ ‘ du - was N . l O. MORD! FÜR DIN am 90mm” M0 l l l MMMMWWWMWMWMWM mmmwmna DNJIOO nun-IM. Forum ‚mahnt Illan _ m Min-"m _— l v _ „4 .L h 2.11 WM mmwmmmummwmmmmw mmmm mmmanm. 2. mmabmwngmd “Warm“ 511|. um“ m II Blumchtllch. mmm linkt Aal-nim- 517 umhin-„(mm „um mm0; an 1. mmumm um III Im m am «um "h“ 35 |1 Imum 30 “004100.1 Nr 11.5000 M-V) m: BMW mm1 . MOMMCMIN 591mm: 15m u mm 0010mm «r am Wmm' von um man mmwmchmmmmmrmmm mwmmm. Mumm! man 11l. Lamm. r 1mm- m nagen. mm man. nmmmmmmmhnmlmm 7.2 mmmmummmmnaommnnawaa „nummern-n manwmmlm Saum-0000m 12 Mmznmzw hWWüWthF-wmrhmdomw ammwmmmmmpmwammm. i'm man "mannme nfldmrI-Ianvmzmhflmnln L man uun WIEN 21H ocnurz. M PFLEGE UNO ZUR WILD” V0“ man. NATUR UND Mumm DthmeuInNan Unsinn-I“ wrmmmmmwmmmmm Canon. “Manhattan-100mm“. II GrlhordnoflscthaMn 1. s10w50m1mmumaam mm (I‘M 1 man-uns) „AI; q g 1.1mmmummgm5om1w.mmn lume mmumenmm am m |4 mmmmmmndo man Mm "umdwwinnam wo. mmwmwwm LDIcvenon-mummnTnorWMünmnm NIurflIlulN RING WM “1|me bahnt-nun Mutanten!" z. WHMWMMMMWNVWUHM Mahnung!“ «um "“1an 5.222! «Mumm Wann 12 ”Watwuuumummmmwum Mammut-17°“. 5.01. mm M." 2.! Füll- WMmMWDnManH-lrmmmmmn Mr: Wem...„. mmaowpmmumwhmsom'm Inmuauwmwmoonvmmwmw umwammmuamom mmmmmmzmmm Online-m um um Y m 2.:InflrmfliOMlMßaWGfllemRa’Fw ‚'Atbn 1’de „ Huhn-«11mm. WWNW ‚IM-Amucmlwwo Planstand: 01.03.2006 Shpnl Min 40mm“ mWmemFlhnouvw-bmm ”du" mmmmummowmdn “am man "nommmw MW1MM)‚ um’s-160 Humanwith W dmm 240i” um III arm-101111011 Studium 1nd W W w— MWII (mm1 ÜBERSICHTSPLAN Maßslab 1 : 10.000 WMWWW‘ im nmmmmmmmuug. Darum man dm EM 1m BO- WMWMMMMWMMM. mal-Inqu umwan-Mmrmwwma um. QUMIMJLIUOI-vl MEL lm‘ ‚_ zu ‚IM-“nur man “mm-1mm. moum um“. umwsmmummammmvmmwum NMMIWMHWNMWWMMIJDM nmmummmammaqmumuwmnm im 1 "nominal. 1231i} 31.9.1 nainwmgmummmmmmm mmmmrnmmzz-ww u Immun-«11011001 Nr zowoamummnummnu . ‚arm man. _ “um EL ‚an an umso-r .‚ wnMNWOWWOWmmmm i. 00m0! im!“ W “HMJÜJLIMM 4J WMUIMIIC m. mm ununtva mmnmmmmwmmm 0 mrwmmm.wmmwmmaan mmrmna nmmnmrnmmouu du! .—. unmmmwmn. WWWWIW. (Muu1a1m)uwmmmmwm "Wichmannannume- an mw“ W “um-“ mmmnumwmmammwwmnmum Daran _ du -‘Aa‘ln armnnmjom nun—IN rauen Mummnmm „ "min 10m Mammut um 1 Nr 2 um i Schall! F - F {Lümmulmm 2.5 hmmsom | Nr 2| MGBWmMmId-Fw dr uns-wann 'M'I'n nun-11mm Hmmwmua Hai-n11 Lima-Mumm ”Wamüwmw abklappan Mmmum um 1 „am: mmmmmmnm. 1—-.—+ aus» {EM HEMMM 2.6 havm59m1mäaMGBV-WMMHFW mmm'u'nmmmnmumm am”!!! m . wenn am ucvmammmwmwvncmm M] am. an dir mmwmunurmmmmmwmumaumm St‘ mm . Innen ‚.60 maß-1 „‚ “00“ ‘ "j mmxwowmmmmatmumommmm memvmmwmmowammm-Won dummamunuommmmwm (mulxlm)mllwl Dm „um. nm II "II 111mm um man.“ 5 nun-neu 6.1 warmen u wann-1....... unmitcmuoßv: 2.4 IndejDMi Nr. NMGBMVIMWMMIIGUFW U W Sei-murm- ‚In. IN 21ml mm" €351 5mm 0011 muwmmmmum 1740m numrmumnumummmmm (‚Im wahnsinnig Milan-i Mumm am "M | W man. äxoi 2.1 numwmma-Wmm GIIWQIMINLNLVJIRIUJIIM) 2.1 RBIWWMMWOWDNM y m „AMIme m nun-‚11:11...wa MUMMMIMWMNIW E000: w v synomnnm(mw1muumaammm 21 MHWAGGDMENMWM N Hlnwoln. nachrldnllcho Übername. Kmnnlchnungon 1. W 7. mowmmmmmmmwduwwmau SIMMMGI Trlocwmlm-m-n..... .. 90mm DI- mmnnwwm 011 ununtmnmuummmmumnm MMMWEMWFMMGIWQI Mumm mnamgnomwwAmmmAMA 12101km ummmmmmmmmmmmwmmuum Munmmenmmem mmmemnn vmacn “um“ Enldodm. 001 Lahr du Alb-Im. du 0mm Wmmmaomamwmuwm. onvmwmawmuwavw WM M5N(I)MM-mew.mrmmbndhdom d. _ um"! (l man mmuomqmmunnmwnmwm. mm um stand anorwmmmamMmmn-mgganwm Tun-Immun... . „man III mammm WM!!! uwammmm... 51mm. aus maumhmommmawmwcmm Du und!“ ‚ man . Bebauungsplan 44.03 "Warnltz - Silberberg"